جعبه خرمای کبکاب

جعبه خرمای کبکاب

این مدل محصول برای صادرات خرمای کبکاب مورد استفاده قرار می گیرد. که جنس کارتن از مقاونت بالا جهت صادرات و نگهداری در سردخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر
کارتن مادر خرما مضافتی

کارتن مادر خرما مضافتی

کارتن مادر خرما مضافتی مناسب برای ۱۲ عدد جعبه خرما ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرمی می باشد که این کارتن مادر خرما صادراتی می باشد دارای استحکام مناسب برای جابجایی می باشد

اطلاعات بیشتر
طراحی جعبه

طراحی جعبه

طراحی جعبه از پیجیدگی خاصی برخوردار می باشد که این دانش نه تنها از طریق تجربه بسیار کسب می شود بلکه باید آن را در دانشگاه های معتبر نیز باید فرا گرفت.

اطلاعات بیشتر
Saudi ArabiaUSAUnknownIran