کارتن مادر خرما مضافتی

کارتن مادر خرما مضافتی

کارتن مادر خرما مضافتی مناسب برای ۱۲ عدد جعبه خرما ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرمی می باشد که این کارتن مادر خرما صادراتی می باشد دارای استحکام مناسب برای جابجایی می باشد

اطلاعات بیشتر
Saudi ArabiaUSAUnknownIran