جعبه خرمای کبکاب

جعبه خرمای کبکاب

این مدل محصول برای صادرات خرمای کبکاب مورد استفاده قرار می گیرد. که جنس کارتن از مقاونت بالا جهت صادرات و نگهداری در سردخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر
Saudi ArabiaUSAUnknownIran