جعبه ابن سبنا

جعبه ابن سبنا

به این مدل جعبه لب تاپی یا کیبردی گفته می شود بیشتر برای محصولاتی که ارزش قابل توجهی دارند مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین این یک جعبه لمینتی هم می باشد.  

اطلاعات بیشتر
Saudi ArabiaUSAUnknownIran