جعبه خرمای کبکاب

جعبه خرمای کبکاب

برای صادرات مورد استفاده قرار می گیرد. که جنس کارتن از مقاونت بالا جهت صادرات و نگهداری در سردخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات این جعبه

جعبه مخصوص خرمای دو کیلویی کباب

 جعبه بچه : از یک پوستر و ورق کارتن E فلوت درست شده

جنس پوستر : از کاغذ ۱۵۰-۱۸۰ گرم

نوع چاپ : افست

ورق کارتن : E فلوت ( کرافت ، فلوت ، کاغذ مخصوص لمینتی )

طول : ۱۶/۳ سانتی متر

عرض : ۱۲ سانتی متر

ارتفاع : ۱۰ سانتی متر

جنس جعبه کارتن مادر : از یک پوستر و ورق کارتن C فلوت درست شده

جنس پوستر :  کاغذ ۱۵۰-۱۸۰ گرم

نوع چاپ : افست

ورق کارتن : C فلوت ( کرافت ، فلوت ، کاغذ مخصوص لمینتی )

طول : ۳۲/۳ سانتی متر

عرض : ۲۲/۷ سانتی متر

ارتفاع : ۲۰/۲۸ سانتی متر

Saudi ArabiaUSAUnknownIran