جعبه بیسکویت باراکا

جعبه بیسکویت باراکا

جعبه بیسکویت بارکا کافی جو از یک پوستر  پشت طوسی که دارای روکش سلفون و از ورق سینگل (کاغذ فلوت به همراه کاغذ صاف)  سفید تشکیل شده است .

Saudi ArabiaUSAUnknownIran