جعبه نمونه پودر پرسیل

جعبه نمونه پودر پرسیل

این مدل جعبه برای شرکت پرسیل برای تبلیغ محصول جدید خود در سطح کشور به عنوان سمپل و تست به مشتریان خود با استفاده از این جعبه هدیه داده است.

Saudi ArabiaUSAUnknownIran