کارتن مادر خرما مضافتی

کارتن مادر خرما مضافتی

این کارتن مناسب برای صادرات به سرتاسر جهان می باشد.

به این علت که در جابجایی محصولات صادراتی به دلیل بعد مسافت که محصول تا مقصد طی می کند، باید کارتن مورد استفاده دارای استحکام مناسب باشد.

بنابراین استفاده از این کارتن به صادر کنندگان خرما توصیه می شود.

Saudi ArabiaUSAUnknownIran