کارتن های لمینتی و فلکسو

کارتن های لمینتی و فلکسو

تولید انواع جعبه لمینتی روی سینگل فیس ، ای فلوت ، سه لا و پنج لا

و نیز تولید انواع کارتن های ساده (مادر) و دایکاتی  – چاپ فلکسو چند رنگ برای انواع ورقهای سه لا و پنج لا

Saudi ArabiaUSAUnknownIran