جعبه سازی

جعبه سازی

جعبه ساز با استفاده از انواع دستگاه های روز دنیا توانسته انواع جعبه های  لاگ باتن ، ته قفلی ، چهار چسب را تولید کند.

 

Saudi ArabiaUSAUnknownIran