زعفران مارلیک
طراحی شده توسط : یکتا جبلی

بسته بندی خانواده محصولات زعفران مارلیک
در طراحی بسته بندی محصولات زعفران مارلیک با توجه به شعار این مجموعه (اصالت ایرانی٬ اعتبار جهانی)
فرم ها و نقوش ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به بازار هدف و رقبای این مجموعه٬ سعی شده است تا بسته علاوه بر خلاقیت تصویری٬ به لحاظ فرمی نیز٬ دارای فرم جدیدی باشد.
همچنین با توجه تفاوت سلیقه مشتریان٬ بسته ها از شکل ساده و ارزان برای مصارف شخصی تا لوکس و صادراتی برای هدیه و صادرات طراحی گردیده است.