طراحی شده توسط : آریابرزن

تهیه یک بسته بندی جدید برای گروه شیرالات آبیدر در دستورکار قرار گرفت .در مرحله اول ،بررسی بر روی بسته بندی های موجود در بازار انجام شد. ( از نظر فرم / رنگ / نحوه اجرا ) . هدف ایجاد تمایز و تفاوت در طراحی بسته بندی جدید بود که در نهایت با آنالیز کردن فرم محصولات و ترکیب آنها در کنار یکدیگر به نتیجه مطلوب رسیدیم .