طراحی شده توسط : سید مصطفی سید ابراهیمی

در طراحی این خانواده از محصولات تحفه سعی شده است تا هماهنگی فرمی و رنگی در آنها رعایت شود. همچنین در بافت استفاده شده در بکگراند٬ محتویات اصلی موجود در محصول به شکل آیکونیک نمایش داده شده است.

همکاران دیگر:

  • مدیر هنری : یکتا جبلی