طراحی شده توسط : کارنگ طیاری

در طراحی بسته تبلیغاتی چاپ و بسته بندی دانش فر علاوه بر کارآیی بسته برای سفارش دهنده ، خاص بودن ، جلب توجه نمودن آن و همچنین نشان دادن نوع کار و فعالیت (چاپ و بسته بندی) نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این بسته به صورت دو رو (یک رو مشکی و یک رو نارنجی) و در شکل دایره چاپ شده و با استفاده از برش و تا دو دایره در هم قفل شده و فرم یین و یانگ را تشکیل می دهند. در طراحی بسته از دو رنگ سازمانی چاپ خانه (نارنجی و مشکی) استفاده شده که در کنار هم خودنمایی کرده و با اختلاف کنتراست زیاد به بهتر دیده شدن فرم یین و یانگ کمک می کنند. در داخل بسته هم دسته ای کاغذ یادداشت به عنوان هدیه به بازدیدکنندگان غرفه تقدیم می شد.