بسته بندی

بسته بندی

امروزه ، ویترین شرکت های تولید کننده در طراحی بسته بندی کالای های آنها مشهود است ، یعنی اگر کارخانه بسته بندی شیک و قابل قبولی برای محصولات  خود در اختیار خریدار قرار دهد، مطمئنا کارخانه تولید کننده نزد خریدار از امتیاز ویژه ای برخوردار می باشد ، به نظر خریدار (که سرمایه شرکت محسوب می شود) بسته بندی در واقع احترام تولید کننده به خریدار است و در دو محصول مشابه ، محصولی از نظر خریدار ، انتخاب می شود که بسته بندی متمایزتری داشته باشد

Saudi ArabiaUSAUnknownIran