هند

کارتن خرما پنج کیلیویی

کارتن خرما پنج کیلیویی
این جعبه خرما به صورت تلسکوپی می باشد یعنی یک درب کارتنی و زیره کارتنی دارد که زیره و درب از ورق سه لایه تشکیل شده است. درب این جعبه لمینتی می باشد ، یعنی یک پوستر که به صورت افست چاپ شده است روی ورق درب آن لمینت می شود. پوستر لمینتی می تواند به سفارش مشتری همراه با پوشش از نظیر سلفون که حالت های مختلف به صورت براق که جعبه را براق و حالت دیگر سلفون حالت مات است که جعبه را شکیل می کند.
ادامه