بسته بندی مدرن پیراهن

طراح: دیانا کاستاندا
نوع پروژه: پروژه دانشجویی
جوایز: برنده جایزه دانشجویی هنرهای کاربردی
مکان: ونکوور ، کانادا